• 5481 AA 45 Hoofdstraat

 • 5481 AR 39 Plein

 • 5481 GL 01 Schutsboom

 • 5481 NG 20 Markt

 • 5481 VE 15 Boxtelseweg

 • 5482 DA 01a Eerdsebaan

 • 5482 KG 55 Kerkendijk

 • 5482 WN 06 Steeg

Copyright 2024 - Schijndelhartsave
 • Disclaimer
 • 1. DISCLAIMER

  Op het gebruik van de website www.schijndelhartsave.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 • 2. Gebruik van informatie

  Stichting Schijndel Hartsave streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, staat Stichting Schijndel Hartsave niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

  Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting Schijndel Hartsave aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via de e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Stichting Schijndel Hartsave en de gebruiker van de website ontstaan.

 • 3. E-mail

  Stichting Schijndel Hartsave garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Stichting Schijndel Hartsave te corresponderen accepteert u dit risico.

 • 4. Hyperlinks

  Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Stichting Schijndel Hartsave heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Stichting Schijndel Hartsave aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 • 5. Intellectuele eigendomsrechten

  Alle publicaties en uitingen van Stichting Schijndel Hartsave zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Stichting Schijndel Hartsave daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

f t g m

logo anbi

logo kvk

Ingeschreven onder nr. 75089815