• 5481 AA 45 Hoofdstraat

 • 5481 AR 39 Plein

 • 5481 GL 01 Schutsboom

 • 5481 NG 20 Markt

 • 5481 VE 15 Boxtelseweg

 • 5482 DA 01a Eerdsebaan

 • 5482 KG 55 Kerkendijk

 • 5482 WN 06 Steeg

Copyright 2024 - Schijndelhartsave
 • AED Faq
  Vragen en antwoorden over de AED
 • 1. Wat is een AED?

  De Automatische Externe Defibrillator is een apparaat waarmee men een of meer elektrische schokken aan het hart kan toedienen in geval van levensbedreigende hartritmestoornissen. Nadat u twee zelfklevende elektrodes op de borst van het slachtoffer heeft aangebracht begint de AED met een automatische analyse van het hartritme. Wanneer er sprake is van ventrikelfibrillatie (ongecontroleerd trillen van de hartspier) zal de AED, via een ingebouwde computerstem, opdracht geven tot het toedienen van een stroomstoot door het hart of te starten met reanimatie (hartmassage en mond op mondbeademing). De AED leidt de gebruiker op veilige wijze door de reanimatie, totdat professionele hulpverleners de zorg voor het slachtoffer overnemen.

 • 2. Wat is fibrilleren en defibrilleren?

  Fibrilleren is een ritmestoornis waarbij het hart onregelmatig samentrekt. Het gevolg hiervan is dat het hart geen bloed meer rondpompt in het lichaam. Het is alsof het hart stilstaat. Een leek kan dat fibrilleren alleen doen ophouden met behulp van een AED die de onregelmatige samentrekkingen van het hart teniet doet door te defibrilleren zodat het hartritme weer normaal wordt.
  Indien mogelijk moet de defibrillatie binnen 6 minuten na het eerste hartfalen worden gestart.

 • 3. Wat is een circulatiestoornis?

  Bij een circulatiestoornis wordt er geen bloed meer door het lichaam gepompt. Het ontstaat wanneer het hart niet meer effectief samenknijpt (fibrilleert) of wanneer de prikkels tot samentrekken volledig uitblijven (asystolie).
  Wanneer iemand een circulatiestoornis heeft, bijvoorbeeld als gevolg van een hartinfarct, dan zal de oorzaak van de circulatiestoornis in meer dan 90 % van de gevallen het gevolg zijn van een totale chaos in de elektrische snelweg van het hart. Eigenlijk is er geen sprake van een echte hartstilstand. Het hart staat namelijk niet stil maar trilt in een chaotisch patroon en knijpt daarbij niet meer samen.

 • 4. Is het gebruik van een AED altijd succesvol in geval van een circulatiestoornis?

  Nee. Een AED zal alleen opdracht geven het hart te defibrilleren in geval van ventrikelfibrillatie (90 % van de gevallen) of een andere hartritmestoornis die voor defibrillatie gevoelig is. Daarnaast zal het slachtoffer altijd van zuurstof en zo nodig hartmassage moeten worden voorzien tijdens de reanimatie. Het meeste succes wordt bereikt als de AED zo snel mogelijk maar beslist binnen 6 minuten wordt ingezet.

 • 5. Kan een AED fouten maken?

  Een AED maakt gebruik van complexe analyse systemen om het hartritme te interpreteren. In 95% van de gevallen zal de keuze om te defibrilleren juist zijn. In 98% van de gevallen zal de keuze om niet te defibrilleren correct zijn. Deze percentages worden niet gehaald door professionele hulpverleners. De betrouwbaarheid van de AED is dan ook groot. Om foute analyses te voorkomen, is het belangrijk dat niemand het slachtoffer aanraakt tijdens de analyse van het hartritme.

 • 6. Waarom zijn er soms meerdere schokken nodig?

  De AED zal een aantal malen achter elkaar analyseren en indien nodig de opdracht geven te defibrilleren. Na een vast ingesteld aantal defibrillaties zal de AED opdracht geven om de hartmassage en mond op mondbeademing te hervatten. Hierdoor worden hart en hersenen voorzien van zuurstof en wordt het hart weer gevoeliger voor defibrillatie.

 • 7. Mag een nat slachtoffer ook worden gedefibrilleerd?

  In geval van een natte omgeving (zwembad, drenkeling etc.) is het noodzakelijk de borst van het slachtoffer af te eerst drogen alvorens de elektrodes op de borst van het slachtoffer te plakken. Daarnaast is het belangrijk dat niemand (inclusief u zelf) het slachtoffer aanraakt tijdens de defibrillatie.

 • 8. Kan een AED ook bij kinderen gebruikt worden?

  Omdat de oorzaak van een circulatiestoornis bij kinderen doorgaans een stoornis in de ademhaling betreft, heeft Schijndel HartSave in navolging van andere stichtingen, besloten de AED’s niet te voorzien van kinderelektrodes. Mocht een kind toch een hartritmestoornis hebben, dan kunnen de elektrodes, in tegenstelling tot de instructies, midden op de borstkast en op de rug geplakt worden, zodanig dat het hart zich tussen de elektrodes bevindt.

 • 9. Waarom is een AED-training noodzakelijk?

  Een AED “zegt” precies wat je moet doen, dus een leek kan het apparaat bedienen. Maar de gebruiker van een AED moet ook in staat zijn om de tekenen van een vermoedelijke hartstilstand te herkennen. Ook is het van belang te weten wanneer en hoe professionele hulp moet worden ingeroepen en hoe moet worden gereanimeerd. Bovendien is het belangrijk dat de gebruiker of hulpverlener vertrouwd raakt met de AED en is het noodzakelijk dat hij of zij over de theoretische kennis beschikt inzake de achtergronden van een circulatiestoornis en het veilig gebruik van een AED.

 • 10. Waarom is een AED binnen elk bedrijf noodzakelijk?

  Door het hart binnen 6 minuten te defibrilleren, bestaat er 70% kans op overleving. Iedere minuut die verloren gaat doet de overlevingskans met 10% tot 12% afnemen. Omdat ambulances vaak niet binnen 15 minuten ter plaatse kunnen zijn is het echt van levensbelang dat er een AED beschikbaar is in een bedrijf of in de directe omgeving ervan. Het leven van uw collega, partner, vriend of familie kan ervan afhangen!

 • 11. Wat is HartSlagNu?

  HartSlagNu is een Short Message Service (SMS). Nadat HartSlagNu via 112 een alarm heeft ontvangen, zendt zij een sms-bericht naar burgerhulpverleners in de omgeving van het slachtoffer. Indien men gecertificeerd is als BLS & AED-hulpverlener (BLS staat voor Basic Life Support, voor de meeste mensen beter bekend als reanimeren) kan men zich op vrijwillige basis aanmelden bij HartSlagNu om in noodgevallen te worden opgeroepen voor de reanimatie van een slachtoffer met een acute hartstilstand of om de dichtstbijzijnde AED op te halen en naar de locatie te brengen waar het slachtoffer zich bevindt.

f t g m

logo anbi

logo kvk

Ingeschreven onder nr. 75089815